Výroba a montáž

Výroba a montáž

Společnost SvarExpert s.r.o. je inženýrsko-obchodní společnost, která realizuje kompletní dodávky ocelových konstrukcí, průmyslových zařízení a strojních dílů.

V oblasti výroby ocelových konstrukcí poskytujeme tyto služby:

 • Výroba ocelových konstrukcí budov, výrobních a skladovacích hal, různých typů zastřešení, schodišť, zábradlí apod.
 • Výroba ocelových konstrukcí dopravních a potrubních mostů, plošin, lávek, sloupů, bárek apod.
 • Výroba výsypek, výlevek, nádrží, zásobníků apod.
 • Výroba ocelových konstrukcí jeřábových drah
 • Výroba zámečnických prvků v rámci ocelových konstrukcí i samostatně
 • Výroba konstrukcí pro strojů a zařízení
 • Strojní opracování svařenců
SvarExpert
SvarExpert

V oblasti montáží ocelových konstrukcí poskytujeme tyto služby:

 • Montáž ocelových konstrukcí budov, výrobních a skladovacích hal, různých zastřešení, schodišť, zábradlí
 • Montáž ocelových konstrukcí dopravních a potrubních mostů, plošin, lávek, sloupů apod.
 • Montáž a údržba výsypek, výlevek, nádrží, zásobníků apod.
 • Montáž a údržba ocelových konstrukcí jeřábových drah
 • Rektifikace jeřábových drah

Ostatní služby


Výrobu zajištujeme z dodané dokumentace, ale v případě, požadavku na zajištění výrobní dokumentaci požadované konstrukce, tuto si zajistíme na základě projektové dokumentace.

Veškerá výroba probíhá pod dozorem certifikovaných pracovníků v oblasti NDT a svařování, viz. Kontroly, revize a zkoušky

Ocelovou konstrukci opatříme nátěrem nebo pozinkujeme dle vašich požadavků a zajistíme dopravu na místo určení.