Poradenská činnost, inspekce, supervize v oblasti svařování

Poradenská činnost, inspekce, supervize v oblasti svařování

 • pro firmy zajištění certifikovaného svářečského dozoru EWE/IWE
 • provádění inspekcí a schvalování pWPS a WPS včetně zajišťování technických přejímek díla mezinárodním svářecím inspektorem IWI-C
 • svařování betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660-1 a ČSN EN ISO 17660-2, svářečský dozor, postupy
 • příprava a vyhotovení specifikací postupů svařování pWPS, WPS a instrukcí svařování
 • nadefinovaní, příprava, výroba a zajištění kvalifikací postupů svařování WPQR
 • vyhotovení, evidence a vedení potřebné kartotéky ke svařování na míru dle rozsahu působnosti objednatele
 • poradenství v oblasti svařování při realizací zakázek včetně zajišťování provádění kontrol svařování na stavbách zadavatele
 • zajištění a provádění pracovních zkoušek svařování pro uchazeče o zaměstnání u objednatele včetně vyhodnocení těchto zkoušek
 • odborná a technická výpomoc při nadefinování správných parametrů svařování, parametrů tepelného zpracování s ohledem na metodu svařování a svařovaného materiálu
 • základní svářečské kurzy dle ČSN 05 0705 v metodách 111, 135, 141, 311
 • svářečské kurzy dle nové normy ČSN EN ISO 9606-1
 • zpracování předávací dokumentace zákazníkovi dle EN 1090-1
 • dohled na systém řízení výroby v oblasti svařování dle platné legislativy