Kvalifikace, certifikace a akreditace společností

Kvalifikace, certifikace a akreditace společností

Zajišťujeme poradenství a inženýrskou činnost ve svařování i v systémových normách, a to zejména:

 • pro firmy zajištění certifikovaného svářečského dozoru EWE/IWE
 • provádění inspekcí a schvalování pWPS a WPS včetně zajišťování technických přejímek díla evropským svářecím inspektorem IWI-C
 • příprava a vyhotovení specifikací postupů svařování pWPS, WPS a instrukcí svařování
 • nadefinovaní, příprava, výroba a zajištění kvalifikací postupů svařování WPQR
 • vyhotovení, evidence a vedení potřebné kartotéky ke svařování na míru dle rozsahu působnosti objednatele
 • poradenství v oblasti svařování při realizací zakázek včetně zajišťování provádění kontrol svařování na dílnách a stavbách zadavatele
 • příprava podkladů a zajištění certifikace systému managementu jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834
 • příprava podkladů a zajištění certifikace provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí dle ČSN EN ISO 1090
 • příprava podkladů a zajištění certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001
 • příprava podkladů a zajištění certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
 • příprava podkladů a zajištění certifikace systému BOZP dle ČSN EN ISO 45001
SvarExpert