Zkoušky, kontroly, revize a NDT

Zkoušky, kontroly, revize a NDT

Provádíme kontrolní činnost na svarových potrubních spojích, svarových spojích ocelových konstrukcí (převážně ocelové mosty a haly...), na odlitcích a výkovcích vše dle požadavků zákazníka. Tuto činnost provádíme ve všech stupních výroby (mezioperační a finální přejímky výrobků) ve výrobních prostorách i na montážních pracovištích. Rovněž zajištujeme revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení.

Mezi hlavní činnosti divize patří zejména:

  • provádění rozměrových přejímek ocelových svařenců
  • provádění vizuální kontroly tavných svarů kovů a povrchových necelistvostí materiálů (VT)
  • provádění zkoušek penetrační neboli kapilární metodou (PT)
  • zkoušení svarových spojů metodou magnetickou (MT)
  • zkoušení svarových spojů metodou ultrazvukovou (UT)
  • zkoušení těsnosti, metodou změn tlaku (LT-B)
  • provádění kontrol povrchové ochrany, lakované i zinkované
  • revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
  • revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
SvarExpert
SvarExpert
SvarExpert