Jedna ze základních svářečských metod, se kterou se můžeme setkat, je MMA svařování. Jak tato metoda funguje, pro jaké svařování je vhodná a kdy byla poprvé použita?

Jedna ze základních metod

MMA svařování patří do základních svařovacích metod. Ruční obloukové svařování je přitom možné charakterizovat jako metodu, při které se svařuje elektrickým obloukem, kdy se používají kovové odtavující se elektrody. Elektrody jsou navíc obaleny tavidlem.

Aby elektrický oblouk hořel, je možné využít stejnosměrný i střídavý proud. Záleží na tom, jaký materiál používáte. Tavidlo má přitom nejen metalurgickou, ale také ionizační a plynotvornou funkci. Abyste mohli metodu sami používat, potřebujete základní svářečský kurz.

Několik desítek let historie

Pokud byste pátrali v historii a snažili se zjistit, kde byla tato metoda poprvé použita, zjistili byste, že tato metoda patří mezi základní druhy svařování. Vždyť základy svařování elektrickým obloukem byly vynalezeny již na počátku 19. století, kdy Humphrey Davy poprvé objevil elektrický oblouk. Od té doby se tato metoda vyvíjela až do současné sofistikované podoby. Již v roce 1885 ale několik patentových přihlášek v Evropě i Americe naznačovalo, že tento obor čeká velká budoucnost.

Co dělá obal svářecích elektrod

Při MMA svařování se využívají obalené elektrody. Jejich obal má přitom významnou plynotvornou funkci a zajišťuje to, že se tvoří ochranná atmosféra z kouře a plynů, které vznikají když hoří elektrický oblouk. Přitom dochází ke spalování použitého tavidla. Atmosféra dál brání tomu, aby do svarové lázně vstoupil vzdušný kyslík a dusík. Tím pádem je skvěle zajištěna požadovaná plasticita svarového kovu.

MMA svařování hrálo v historii svařování velmi významnou roli. I dnes je jednou z metod, která dokáže spolehlivě vyřešit požadovanou podobu sváru. Navíc se tato metoda používá při stejnosměrném i střídavém proudu, podle druhu kovů.